AGROMASTER

Doğru Miktarda Azot Alınımı
• Bitki ihtiyaç duyduğunda azot hazırdır.
• Azot daha etkin bir biçimde alınır.

Dengeli Beslenme
• Gelişimin ilk safhalarında amonyumla beslenme sağlanır.
• Optimal büyüme için dengeli azot türevleri mevcuttur.

Tutarlı Performans
• Kumlu ve kireçli topraklarda eşit sonuç alınır.
• Uygulama şekli (sıra veya elle serpme) alınımı etkilemez.